Tillitsvalgt tar avstand fra soldatutsagn

Tillitsmenn for vernepliktige reagerer på uttalelsene fra norske soldater i Afghanistan.