- Fredspristildelingen kan få annen effekt

Dissidenten Liu Xiaobos forbilde er Vesten, og fredsprisen kan derfor få en annen effekt i Kina enn det man håper, tror en dansk forsker.