25 arbeidsplasser i fare hos Moelven Massivtre

Moelven Massivtre AS gir opp å drive selskapet og søker etter interessenter som kan ta over produksjonen. Hvis det ikke lykkes, vil selskapet bli avviklet og 25 personer mister arbeidet.