Lucia-tog for klima

Lucia-dagen, midt i den mørkeste vinteren, er blitt en viktig lysfest her nord. I år blir Lucia-toget i Oslo høyaktuelt: Lysene tennes for verdens ledere som er samlet i København.