Arbeidstilsynet vil granske legers arbeidstid

Arbeidstilsynet vil granske legenes arbeidstidsavtaler etter flere avisoppslag om uforsvarlige arbeidstider og overtidsbruk.