• Arne Treholt-dommen er offentliggjort. PST

Treholt-dommen offentliggjort

Hele dommen mot Arne Treholt er nå avgradert.