Herlofsen mister retten til å jobbe som lege

Helsetilsynet har fratatt den korrupsjonsdømte psykiateren Pål Herlofsen retten til å praktisere som lege.