• Veinettet i Norge blir ikke godt nok ivaretatt, mener tolv landsomfattende organisasjoner. (Foto: Pål Christensen)

Frykter veinett i fritt forfall

Tolv landsomfattende organisasjoner frykter forfall på fylkesveiene hvis fylkeskommunene overtar ansvaret for 64 prosent av riksveiene.