Småavisene øker annonsesalget

Mens storavisene mister annonsører, er situasjonen motsatt de minste avisene her i landet, ifølge en rapport fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).