Salgsvekst for butikkene i juli

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,3 prosent fra juni til juli i år.