Helsearbeidere regner med å måtte improvisere

De åtte helsearbeiderne fra Norges Røde Kors som torsdag reiser til Haiti for å hjelpe jordskjelvofrene der, regner med å måtte improvisere en god del i hjelpearbeidet.