Foreløpig siktelse i ventelistesaken

Politiet har tatt ut en foreløpig siktelse mot helseforetaket Vestre Viken etter ventelistesaken ved Sykehuset Asker og Bærum.