Samisk krav om ny rovdyrpolitikk

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever en ny rovdyrpolitikk og hevder at «rovdyrpresset» truer eksistensen av samisk reindrift — særlig i Nord-Trøndelag og nordre del av Nordland.