• Få studenter har søkt om fastrente.

Fastrente upop blant studenter

Studenter med studielån i Statens lånekasse foretrekker å ikke binde renta på studielånet. Bare 6 prosent av de studentene som kunne søke om fastrente har benyttet seg av muligheten.