Avblåser blokade av israelske skip

Det blir ikke noe av den planlagte boikotten av israelske skip og varer. Skipsblokade kan imidlertid bli aktuelt senere.