Strømprisene trekker prisveksten ned

Prisveksten avtok i mai på grunn av prisnedgang på elektrisitet og nettleie.