• Junge, Heiko

Krav om våpenskap

Våpeneiere må skaffe seg et våpenskap straks hvis de ikke har, dersom de ikke vil risikere bot og miste retten til å ha våpen.