Overraskende funn om kreftfare og Downs syndrom

Kvinner som har født barn med Downs syndrom, har 23 prosent større risiko enn andre kvinner for å få brystkreft, viser en undersøkelse utført av norske og internasjonale forskere.