• Scanpix

Økende antall skipsulykker

Tallet på skipsulykker i norske farvann øker. Bare i første halvår i år er det registrert 98 ulykker med norske skip.