- Laksefisket må reduseres i 97 vassdrag

Det fiskes for hardt på seks av ti norske laksebestander og laksefisket må begrenses. Det hevder norske forskere i en ny rapport.