Tusentalls dør av vanlig sesonginfluensa

En vanlig sesonginfluensa kan enkelte år ta flere tusen liv her i landet. De fleste er imidlertid eldre mennesker. Svineinfluensaen rammer stort sett yngre.