Skyhøyt gebyr for tvangsinnkreving av NRK-lisensen

Er du blant de mange som ennå ikke har betalt NRK-lisensen, venter et gebyr på hele 860 kroner. Ubetalte lisenser for 135 millioner kroner skal innkreves.