Brekk toer hendene

Landbruks— og matminister Lars Peder Brekk (Sp) slår fast at eggprodusentene og bransjen for øvrig «som et utgangspunkt» må forholde seg til at EØS-avtalens forbud mot å holde verpehøner i tradisjonelle bur gjelder fra 1. januar 2012.