Radio Norge vil ikke betale mulkt

Radio Norge akter ikke å betale en mulkt på 500.000 kroner som de er ilagt av Medietilsynet for brudd på konsesjonsvilkårene. Radiostasjonen anker nå vedtaket.