Protestbrev fra Stavanger

Seks ordførere har gått sammen om å skrive et protestbrev til Israels ambassade i Norge. De seks er fra byer som har vennskapsbånd med palestinske byer.