• Hele 92 prosent i Norge har tilgang på internett hjemme, og 98 prosent har mobiltelefon.

Norge mest på nett i Europa

Nordmenns rykte som ivrige nettbrukere opprettholdes av funnene i undersøkelsen Eurobarometer. Hele 92 prosent har tilgang på internett hjemme, og 98 prosent har mobiltelefon.