Lommemannen skyldig på alle punkter

Den tiltalte i lommemannsaken er i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig på alle punkter.