Sparer 3 milliarder på nedgang i sykefraværet

Nedgangen i sykefraværet fører til en innsparing i utgiftene til sykepenger for arbeidstakere på drøyt 3 milliarder kroner, viser nye anslag fra Arbeidsdepartementet.