• 6595 asylsøkere kom til Norge i 2009s fem første måneder. Jarle Aasland

Antallet asylsøkere øker kraftig

Det kom 6595 asylsøkere hit til landet i løpet av årets første fem måneder. I samme periode i fjor var antallet 4324.