- Bønder og veterinærer bør vaksineres straks

Veterinærforeningen krever at helsemyndighetene så snart som mulig vaksinerer alle som må forholde seg til landets svinebestand.