Deler av utlendingsinternatet på Trandum stengt

Deler av utlendingsinternatet på Trandum på Romerike ble stengt med umiddelbar virkning onsdag på grunn av arbeidsforholdene for de ansatte. 19 innsatte ble flyttet til andre steder.