Fylkeslegen venter på rapport fra Molde sykehus

Helsetilsynet i Møre og Romsdal avventer en rapport fra Molde sjukehus etter at en pasient falt ned fra operasjonsbordet. Den 85 år gamle mannen døde på sykehuset.