• Forbud mot å kjøre om natten i en prøveperiode, ofte to år, har særlig vært forsøkt i USA. Ulykkestallene er redusert med ti prosent i prøvetiden, ifølge TØI. (Foto: Fred Ivar Klemetsen, BT)

Færre dødsfall med forbud mot kjøring om natta

Forbud mot kjøring om natta, forbud mot å ta med passasjerer og høyere aldersgrense for lappen vil redusere dødsfall på veiene, sier trafikkforsker.