Greenpeace fornøyd med utkastforbud

Miljøvernorganisasjonene hilser de skandinaviske landenes nye utkastforbud i Skagerrak velkommen.