Klimaendringene: Fiskeri taper - turisme vinner

Et varmere klima i Norge vil gi milliardtap for fiskerinæringen. Turistnæringen vil bli den store vinneren.