Forsvaret tilkalt til granatfunn på Hadeland

Politiet har bedt om hjelp fra Forsvaret for å uskadeliggjøre det som trolig er en skarp håndgranat på Roa i Oppland.