• STR

Kirken krever delvis boikott av Israel

Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp krever importboikott av varer produsert av israelske bosettere i palestinske områder og økt press mot den israelske okkupasjonen.