Norsk ungdom lar seg ikke friste av hasj og røyk

Ungdom i Norge både røyker mindre og bruker mindre rusmidler enn ungdom andre steder i Europa, men tyr til flaska når anledningen byr seg.