Unge i Norge mer innstilt på å ta ansvar for eldre

Folk i aldersgruppen 18-39 år i Norge er mer innstilt på å ta omsorgsansvar for gamle foreldre enn folk i eldre aldersgrupper, viser en ny undersøkelse