Vil endre tomtefesteloven

Regjeringen vil innføre nye tomtefesteregler om at tomtefestere skal kunne innløse festetomter for 25 ganger oppregulert festeavgift.