Riksadvokaten klager på tregt politi

Politiet bruker for lang tid på å oppklare voldssaker, mener riksadvokat Tor-Aksel Busch. Han roper varsku etter at saksbehandlingstiden på voldssaker har økt betraktelig de tre siste årene.