• Hilsener og bamser er tatt vare på. Tommy Ellingsen

Sorgen etter 22. juli blir forskningstema

Mesteparten av hilsenene som ble lagt ned etter 22. juli, er nå renset, sortert og digitalisert. Fra nyttår kan forskere få tilgang til materialet.