Driftsstansen på Skaugum gård et dårlig signal

Sentrale personer i Norges Bondelag mener at nedleggelsen av gårdsdriften på Skaugum er et varsku om at det er for vanskelig å være bonde i Norge.