Kirkens Nødhjelp: - Haiti trenger støtte, ikke lån

Det er meningsløst at Det internasjonale valutafond (IMF) tilbyr Haiti nye lån, mener Kirkens Nødhjelp. Ifølge organisasjonen bør pengene i stedet gis som ren støtte.