• Nesten en av ti bønder har vært utsatt for uhell med personskade i løpet av det siste året. Pål Christensen

Hver tiende bonde skades årlig

Bondeyrket er risikabelt. Nesten en av ti bønder har vært utsatt for uhell med personskade i løpet av det siste året.