DSB bekymret for sprengstoff på avveie

I Norge finnes det ingen oversikt over eksplosiver som er stjålet og som kan havne i kriminelle miljøer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er bekymret.