Opposisjonen gjør felles front om Oslo-sykehusene

For første gang inviterer de fire partilederne på borgerlig side til felles pressekonferanse. Tema er situasjonen ved Oslo-sykehusene.