• Frps landsstyre vedtar i helgen nye og strengere retningslinjer for behandling av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Gorm K. Gaare

Frp skjerper reglene i overgrepssaker

Frps landsstyre vedtar i helgen nye og strengere retningslinjer for behandling av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.