• Nav-reformen ser ikke ut til å ha fått flere passive trygdemottakere ut i arbeidslivet, slik intensjonen var.

- Nav-reformen har ikke virket

Fem år etter at Nav-reformen ble satt ut i livet, konstaterer en gruppe forskere at omleggingen foreløpig har hatt liten virkning.