Ny gaupekvote til ingen nytte

Miljøverndepartementet har omgjort Rovviltnemdas vedtak for jakt på gaupe fra 14 til ti. Men ettersom 14 gauper allerede er tatt i år, får omgjøringen ingen konsekvenser for årets jakt.